Beelddenkend kind op de basisschool.

Beelddenken. Kind en basisschool

Volgens onderzoek zitten er in iedere klas wel één of twee beelddenkers. In het onderwijs is er helaas nog te vaak weinig begrip voor beelddenkende kinderen. In de kleutergroepen lijkt er nog niet zoveel aan de hand. Dit komt doordat de stof in die groepen in beelden (visueel) aan de kinderen wordt aangeboden. Daar kunnen ze goed mee overweg. Vanaf groep drie kunnen problemen ontstaan met lezen, taal en rekenen. Dat komt omdat de manier van lesgeven niet aansluit bij hun manier van leren. Een beelddenkend kind denkt niet alleen op een andere manier, maar leert ook anders. Vaak kan een leerkracht, die niet bekend is met beelddenken, niet goed uitleggen waar het probleem zit. Het lijkt een intelligente leerling, maar het komt er gewoonweg niet uit. Kinderen voelen zich niet begrepen en kunnen dat uiten door zich slecht te gedragen in de klas.

Wat kun jij als ouder doen voor een beelddenkend kind op de basisschool.

Tips voor ouders met een beelddenkend kind op de basisschool.

Lees meer….