Een beelddenkend kind in de klas. Tips voor leerkrachten!

beelddenkend kind in de klas tips en adviezen voor leerkrachten
Als je te maken hebt met een beelddenkend kind in de klas zal dit zich vaak pas uiten vanaf groep 3. Daarvoor leek het nog een intelligent kind dat goede resultaten haalde voor de afgenomen toetsen. Vanaf groep 3 veranderd de manier van lesgeven en juist hierdoor vallen de beelddenkers op.
Het leren lezen en schrijven, de vele oefenbladen die zij op tijd af moeten hebben, het steeds maar weer herhalen van de stof en de lange instructies is voor een beelddenkend kind doodvermoeiend. Zij hebben grote moeite met de manier van lesgeven. Hierdoor haken ze vaak af en voelen zich dom en niet begrepen. Het gedrag van het kind zal hierdoor sterk worden beïnvloed.

Hoe herken je een beelddenkend kind in de klas?

Lees meer….

Zo slim en toch een slecht rapport…! Een artikel over beelddenken.

Beelddenken en schoolprestaties | MySunnyFace Online Beloningssysteem

Mijn zoon ging dit jaar op vijfjarige leeftijd naar groep 3 van de basisschool. Aan het begin van het jaar merkten wij al dat hij er heel veel moeite mee had. In het begin denk je dat dit te maken heeft met de overgang en dat het allemaal wel goed komt als hij eenmaal gewend is. Helaas werd het gedurende het schooljaar in plaats van beter eigenlijk steeds slechter. Slechte concentratie, tegenvallende Cito-toets, slecht rapport, negatief gedrag op school.

Volgens de juf een slechte woordenschat, terwijl hij mij de oren van mijn hoofd kletst in prachtige volzinnen. Ik was op alles voorbereid, maar dat toch niet. Ik heb een slimme zeer creatieve zoon en hoe komt het nou dat hij op school een heel ander kind is. Na onderzoek is eruit gekomen dat onze zoon een beelddenker is. Door zijn beelddenken bleven zijn schoolprestaties achter.

Beelddenken versus schoolprestaties.

Lees meer….

Beelddenkend kind op de basisschool.

Beelddenken. Kind en basisschool

Volgens onderzoek zitten er in iedere klas wel één of twee beelddenkers. In het onderwijs is er helaas nog te vaak weinig begrip voor beelddenkende kinderen. In de kleutergroepen lijkt er nog niet zoveel aan de hand. Dit komt doordat de stof in die groepen in beelden (visueel) aan de kinderen wordt aangeboden. Daar kunnen ze goed mee overweg. Vanaf groep drie kunnen problemen ontstaan met lezen, taal en rekenen. Dat komt omdat de manier van lesgeven niet aansluit bij hun manier van leren. Een beelddenkend kind denkt niet alleen op een andere manier, maar leert ook anders. Vaak kan een leerkracht, die niet bekend is met beelddenken, niet goed uitleggen waar het probleem zit. Het lijkt een intelligente leerling, maar het komt er gewoonweg niet uit. Kinderen voelen zich niet begrepen en kunnen dat uiten door zich slecht te gedragen in de klas.

Wat kun jij als ouder doen voor een beelddenkend kind op de basisschool.

Tips voor ouders met een beelddenkend kind op de basisschool.

Lees meer….