Privacy verklaring

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
My Sunny Face B.V. • Privacyverklaring • versie I • datum: 6 november 2012
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Algemeen:

Omdat wij met ouders en kinderen werken en een kindvriendelijk product bieden, vinden wij het belangrijk dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze site. Wij verzoeken u daarom onderstaande privacyverklaring goed te lezen. Wij zullen alles in het werk stellen om de privacy van u en uw kind te waarborgen. Deze privacy verklaring is door ons opgesteld om aan te tonen hoe wij binnen onze website MySunnyFace.nl omgaan met de door u verstrekte gegevens.

MySunnyFace  verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. MySunnyFace gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt om uw abonnement te activeren en om u op de juiste wijze support te kunnen geven. De persoonsgegevens van de SunnyFace gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd en niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor uw account of op grond van een wettelijk voorschrift. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MySunnyFace zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of het verlenen van support.

Door het aanmaken van een account op MySunnyFace verleent u ons toestemming om de door u ingevulde persoonsgegevens en emailadres op te slaan. Deze worden gebruikt ter identificatie van de gebruiker ten aanzien van het abonnement en de daarbij behorende gebruiksrechten. Tevens gebruiken wij deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe producten en thema’s, het doen van aanbiedingen en om web statistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat MySunnyface  u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening.

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet tot MySunnyFace behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy policy noch de inhoud van deze websites.

2. Gegevens:

• Uw naam, e-mailadres, woonadres en geboortedatum hebben wij nodig om uw registratie uit te voeren, uw account aan te maken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

• De namen en geboortedata van uw kinderen zijn nodig om het abonnement te activeren en om voor hen de gepersonaliseerde pagina’s aan te kunnen maken.

• Uw IP-adres wordt vastgelegd om zoveel mogelijk fraude te voorkomen. Wij doen hier verder niets mee.

• Instellingen die u heeft aangemaakt en het gebruik van de website liggen in ons systeem vast. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor interne statistische doeleinden.

• Uw emailadres zal worden gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van onze website en over speciale aanbiedingen en acties van MySunnyFace.nl. Als u hier geen prijs op stelt kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven via onze website.

3. Beveiliging:

MySunnyFace heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen:

• Toegangscontrole met behulp van eigen gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor een unieke combinatie ontstaat.

• Gebruik van een zogenaamde Secure Server (SSL/HTTPS)

Doordat onze gehele website op een zgn. Secure Server draait bent u ervan verzekerd dat de   gegevens die van- en naar uw computer worden verzonden door niemand kunnen worden onderschept of gelezen. Berichten worden versleuteld over het internet verstuurd. Deze berichten kunnen niet door een ander gelezen worden. Door middel van een digitaal certificaat wordt gegarandeerd dat de server inderdaad de server is die aangegeven wordt.  Als er iets mis is met het certificaat zal uw browser dit melden. U kunt SSL of HTTPS herkennen aan de adresbalk en zichtbare slotje op de statusbalk

• MySunnyFace.nl maakt gebruik van een gecertificeerd Service Provider, voorzien van het MKBOK keurmerk.

• Voor betaling van uw abonnement en of producten uit onze webshop maken wij voor Nederland gebruik  van de veilige online betaalmethode IDEAL, waarbij u bij afrekening uw eigen bank kunt selecteren en binnen uw vertrouwde internetbankieromgeving de betaling goed kunt keuren.

4. Forum

Op onze site maken wij gebruik van een forum. Deze wordt beschikbaar gesteld aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. MySunnyFace kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen onze uiterste best doen om deze inhoud en discussies te volgen om zo ongepast taalgebruik of ongepaste inhoud te voorkomen. Oneigenlijk gebruik van deze functie is niet toegestaan en MySunnyFace heeft het recht om dit soort berichten te weigeren of te verwijderen.

5. Cookies

MySunnyFace kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’.  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, zodat uw computer bij een volgend bezoek aan onze website uw persoonlijke instellingen en voorkeuren snel kan laden. Wij gebruiken cookies dus om u te herkennen bij een volgend bezoek en om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen. Cookies stellen ons tevens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

In de browserinstellingen kan de gebruiker de mogelijkheid om  cookies te ontvangen uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat dit  tot gevolg kan hebben dat bepaalde diensten die wij verlenen niet meer kunnen worden gebruikt.

6. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens die MySunnyFace van u heeft geregistreerd. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze klantenservice.

7. Wijzigingen

MySunnyFace.nl heeft het recht om deze Privacy statement te wijzigen of te verwijderen. Wijzigingen  worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.

8. Vragen

Indien u vragen mocht hebben over het privacy beleid van MySunnyFace dan kunt u via de klantenservice contact met ons opnemen.

Reacties zijn gesloten.