Een beelddenkend kind in de klas. Tips voor leerkrachten!

beelddenkend kind in de klas tips en adviezen voor leerkrachten
Als je te maken hebt met een beelddenkend kind in de klas zal dit zich vaak pas uiten vanaf groep 3. Daarvoor leek het nog een intelligent kind dat goede resultaten haalde voor de afgenomen toetsen. Vanaf groep 3 veranderd de manier van lesgeven en juist hierdoor vallen de beelddenkers op.
Het leren lezen en schrijven, de vele oefenbladen die zij op tijd af moeten hebben, het steeds maar weer herhalen van de stof en de lange instructies is voor een beelddenkend kind doodvermoeiend. Zij hebben grote moeite met de manier van lesgeven. Hierdoor haken ze vaak af en voelen zich dom en niet begrepen. Het gedrag van het kind zal hierdoor sterk worden beïnvloed.

Hoe herken je een beelddenkend kind in de klas?


Beelddenkers zijn kinderen die:

Niet vlot kunnen lezen
Afhaken bij instructie van de leerkracht
Zich slecht kunnen concentreren
Moeite hebben met automatiseren
Een levendige fantasie hebben
Dromerig of juist gefrustreerd overkomen
Genieten zodra er iets gedaan wordt zoals knutselen of gym
Grote interesse hebben in de natuur
Slecht stil kunnen zitten
Snel zijn afgeleid

Tips voor leerkrachten met een beelddenkend kind in de klas.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor beelddenkende kinderen op school. Een school die aandacht heeft voor beelddenken en daar iets mee doet zorgt ervoor dat ook die 2 a 3% van de leerlingen weer met plezier naar school gaan.Als een leerkracht zich verdiept in wat beelddenken nou precies is en zich weet te verplaatsen in het kind, zullen zij grote veranderingen teweeg kunnen brengen in de ontwikkeling van een beelddenkend kind. Zodra een leerkracht inziet dat deze kinderen wel kunnen leren maar alleen een andere manier en daar de nodige aandacht aan wil schenken, zullen de schoolprestaties van het kind met sprongen vooruit gaan. Samen met het kind kunnen zij zoeken naar een manier waarop het kind de stof het beste tot zich zal nemen. Hierdoor voelt het kind zich begrepen en dit zal de schoolprestaties en zijn gedrag zeker ten goed komen.Beelddenkers leren op een andere manier dan andere leerlingen. Zij leren vanuit het geheel en door te doen. Als beelddenkende kinderen het geheel niet kunnen overzien, zal de stof niet onthouden worden. Je zult begrijpen dat het voor hen dan erg lastig is als de stof alleen taalkundig wordt aangeboden. De stof wordt vervolgens ook nog eens in stukken gehakt en op die manier aangeboden. Beelddenkende kinderen kunnen hier niets mee. Zij hebben beelden nodig om de verbanden te kunnen leggen.

Hoe haal je als leerkracht het beste uit een beelddenkend kind?

 • Geef de kinderen korte instructie en vraag hun daarna te herhalen wat er van hun verwacht wordt.
 • De opdrachten moeten kort en duidelijk worden uitgelegd zodat hun gedachten niet kunnen afdwalen.
 • Zorg ervoor dat de opdrachten overzichtelijk en uitvoerbaar zijn.
 • Probeer het kind zoveel mogelijk te prikkelen en hun aandacht vast te houden.
 • Geef het kind een keuze door het aanbieden van verschillende leermethodes. Laat het kind zelf kiezen, maar begeleid hem daarin wel. Een beelddenker moet namelijk ook leren HOE ze moeten leren.
 • Met een beelddenker heb je wat meer geduld nodig. Vertrouw erop dat het kind zal doen wat je vraagt, vaak moet het de instructie eerst even verwerken voordat hij aan het werk gaat.
 • Probeer het kind niet, en zeker niet klassikaal, teveel te corrigeren. Even oogcontact of een hand op zijn schouder doet al wonderen.
 • Als je aan wilt geven dat het tempo wat hoger moet omdat het bijna tijd is, geef dit dan aan op bijvoorbeeld een kleurenklok. Hierdoor kunnen zij precies zien hoeveel tijd ze nog hebben. “Bijna tijd” zegt hun namelijk niets omdat ze daar geen beeld bij kunnen vormen.
 • Maak altijd duidelijke afspraken en zorg ervoor dat je zo consequent mogelijk bent. Dat geeft hen houvast.
 • Betrek hem zoveel mogelijk bij de les. Bijvoorbeeld door het kind een vraag te stellen waarvan je zeker weet dat hij/zij het antwoord weet. Dit is goed voor het zelfvertrouwen en zo blijft hij/zij geïnteresseerd om de rest van de les te volgen.
 • Houdt er als leerkracht rekening mee dat beelddenkers over het algemeen moeite hebben met lezen. Bij de meeste woorden kunnen zij een beeld vormen, zoals huis, boot, fiets enzovoorts. Als zij een woord lezen zullen zij dit automatisch omzetten in een beeld. Helaas kunnen niet alle woorden snel worden geassocieerd met een beeld. Hier moeten ze dus bij worden geholpen. Hierdoor lezen zij vaak niet zo snel als de rest van de klas. Dit geld ook voor schrijven. Bij schrijven moeten de beelden in het hoofd eerst worden omgezet in taal. Dit is voor hun een lastige opgave temeer omdat er in het onderwijs een bepaald tempo van de kinderen wordt verwacht.
 • Geef beelddenkers wat meer tijd bij het toetsen van hun kennis.
 • Beeldenkers presteren bij toetsen vaak ondermaats door de tijdsdruk. Hierdoor zal de uitslag niet representatief zijn voor het kunnen van het kind.
 • Veel beelddenkers vinden het lastig om woorden te spellen. Zij spiegelen veel letters en cijfers. Zodra er een beeld bij het woord of letter wordt gecreëerd kunnen ze de letters en woorden  opslaan als een plaatje. Geloof het of niet, maar op deze manier kunnen ook beelddenkers woorden foutloos leren spellen.
 • Probeer deze leerlingen zoveel mogelijk doe-opdrachten te geven. De stof zal dan beter blijven hangen.
 • Gebruik een koptelefoon als het kind snel is afgeleid door de groep en de geluiden om hem heen. Dit bevordert de concentratie.
 • Beelddenkers willen liever zien en doen. Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal dat beter past bij zijn leerstijl.

Geef een reactie