Beelddenkend kind op de basisschool.

Beelddenken. Kind en basisschool

Volgens onderzoek zitten er in iedere klas wel één of twee beelddenkers. In het onderwijs is er helaas nog te vaak weinig begrip voor beelddenkende kinderen. In de kleutergroepen lijkt er nog niet zoveel aan de hand. Dit komt doordat de stof in die groepen in beelden (visueel) aan de kinderen wordt aangeboden. Daar kunnen ze goed mee overweg. Vanaf groep drie kunnen problemen ontstaan met lezen, taal en rekenen. Dat komt omdat de manier van lesgeven niet aansluit bij hun manier van leren. Een beelddenkend kind denkt niet alleen op een andere manier, maar leert ook anders. Vaak kan een leerkracht, die niet bekend is met beelddenken, niet goed uitleggen waar het probleem zit. Het lijkt een intelligente leerling, maar het komt er gewoonweg niet uit. Kinderen voelen zich niet begrepen en kunnen dat uiten door zich slecht te gedragen in de klas.

Wat kun jij als ouder doen voor een beelddenkend kind op de basisschool.

Tips voor ouders met een beelddenkend kind op de basisschool.


Een beelddenkend kind komt in de klas soms onverschillig over, ze luisteren niet, kunnen zich niet goed concentreren en houden zich niet aan afspraken. Vaak weten leerkrachten niet goed om te gaan met dit soort kinderen, omdat ze niet begrijpen waarom ze zich zo slecht gedragen. Leerkrachten proberen het kind soms te bestempelen met ADHD, Dyslexie of een andere gedragsstoornis. Begrijpelijk, maar zo’n diagnose is bij beelddenkers niet correct en voordat je het weet zit je op het verkeerde spoor met alle gevolgen van dien.Om een beelddenkend kind zo goed mogelijk te begeleiden, geef ik je hieronder een aantal nuttige tips die je kunnen helpen om samen met de leerkracht het beste uit je kind te halen.

Ga zo snel mogelijk in gesprek als je merkt dat het niet goed gaat op school.
Vaak zal jou kind dat al aangeven met symptomen als buikpijn en hoofdpijn als ze naar school moeten. Wees scherp op signalen als het niet leuk vinden op school of het op school erg moeilijk vinden. Het is echt van groot belang dat deze kinderen zo vroeg mogelijk de juiste begeleiding krijgen.

Probeer begrip van de leerkracht te krijgen als jouw kind problemen ondervind op school.
Gelukkig wordt aan beelddenken steeds meer aandacht besteed op scholen, maar dat is lang niet altijd het geval. Probeer de leerkracht duidelijk te maken hoe jouw kind denkt en leg hem/haar uit dat alleen bij een andere aanpak het kind mee zal kunnen komen.

Thuis oefenen helpt niet als je dat op dezelfde wijze doet als op school.
Niet de lesstof is het probleem, maar de manier van leren.

Probeer de lesstof voor je kind te visualiseren
Als een beelddenkend kind de kans krijgt om zijn verbeelding te gebruiken, zullen zij de stof makkelijker onthouden. Ook het stampen van lesstof heeft voor een beelddenker geen effect op de lange termijn. De stof zal gewoonweg niet blijven hangen zolang ze er geen beelden bij kunnen creëren.

Onthoud dat het voor een beelddenker heel lastig is om te luisteren.
Zij zijn vaak snel afgeleid, helemaal als jouw kind in een drukke of grote groep zit. Als de er samen met het kind een compromis kan worden gesloten, zal dat het vasthouden van de aandacht zeker verbeteren.

Pas op dat beelddenken door de leerkracht niet verward wordt met Dyslexie.
Alhoewel symptomen van beelddenken en dyslexie sterk op elkaar lijken, zijn ze zeker niet hetzelfde. Beelddenken is echt alleen een manier van denken terwijl we bij dyslexie spreken over een neurologische stoornis. Zo zijn de problemen bij dyslexie ook blijvend terwijl een beelddenker, mits zij een goede begeleiding krijgen geen problemen hoeven te ondervinden bij het leren.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over het onderwerp beelddenken.
Zoals gezegd komt er voor een beelddenkend kind binnen het onderwijs steeds meer begrip. Toch kan het geen kwaad om goed materiaal te verzamelen om zo de school te informeren over hoe beelddenkers in elkaar steken. Er zijn vele interessante boekjes verkrijgbaar die boordevol staan met tips en adviezen voor zowel ouders als leerkrachten.

Probeer afspraken te maken over de manier van lesgeven.
De enige manier om een beelddenkend kind iets aan te leren is door tegemoet te komen aan zijn manier van denken en leren. Wijs hen bijvoorbeeld op onderstaande tips. Met deze tips zal het beste tot zijn recht komen en zullen zijn prestaties verbeteren. Met wat kleine aanpassingen kun je al heel veel bereiken.

Geef een reactie