Zo slim en toch een slecht rapport…! Een artikel over beelddenken.

Beelddenken en schoolprestaties | MySunnyFace Online Beloningssysteem

Mijn zoon ging dit jaar op vijfjarige leeftijd naar groep 3 van de basisschool. Aan het begin van het jaar merkten wij al dat hij er heel veel moeite mee had. In het begin denk je dat dit te maken heeft met de overgang en dat het allemaal wel goed komt als hij eenmaal gewend is. Helaas werd het gedurende het schooljaar in plaats van beter eigenlijk steeds slechter. Slechte concentratie, tegenvallende Cito-toets, slecht rapport, negatief gedrag op school.

Volgens de juf een slechte woordenschat, terwijl hij mij de oren van mijn hoofd kletst in prachtige volzinnen. Ik was op alles voorbereid, maar dat toch niet. Ik heb een slimme zeer creatieve zoon en hoe komt het nou dat hij op school een heel ander kind is. Na onderzoek is eruit gekomen dat onze zoon een beelddenker is. Door zijn beelddenken bleven zijn schoolprestaties achter.

Beelddenken versus schoolprestaties.


School is voor beelddenkende kinderen vaak lastig. Scholen bieden de stof taalkundig aan. De stof wordt in stukken gehakt en in delen aan de kinderen aangeboden. Beelddenkers kunnen daar niets mee. Zij willen eerst het geheel zien (visueel) en van daaruit beredeneren ze vervolgens terug. Alleen op die manier zal een beelddenker de lesstof  kunnen onthouden. Bij deze kinderen is de lesstof dus niet het probleem, maar de manier van lesgeven.

Als een beelddenkend kind niet mee kan komen op school kun je eindeloos oefenen, maar bedenk dat dit niet de oplossing is. Het zal een beelddenker gewoon niet goed lukken om de stof te onthouden zolang je de methode van school blijft gebruiken. Kinderen voelen zich niet begrepen en dom. “Het lukt me toch niet” en ” Ik kan niets goed doen” zijn uitspraken die ik vaak genoeg heb gehoord. Door dit zelfbeeld zie je ook vaak dat kinderen zich negatief en onhandelbaar gedragen in de klas. Gewoonweg omdat ze niet begrepen worden. Hierdoor gaat beelddenken en negatief gedrag in de klas is ook vaak hand in hand. Beeldenkers hangen in de klas vaak de clown uit. Dit doen ze om te verbloemen dat ze de instructie vaak niet begrijpen en niet weten waarom dat bij hun niet lukt. Bij rapport besprekingen kan de juf je in de richting van Dyslexie of ADHD sturen, terwijl hier helemaal geen sprake van hoeft te zijn.

Hoe haal je het beste uit een beelddenkend kind?

Ga in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek met de leerkracht en probeer hem of haar uit te leggen hoe jouw kind in elkaar steekt. Wellicht kunnen jullie een plan van aanpak samenstellen om zo het beste uit je kind te halen. Blijf niet eindeloos doormodderen. Een kind dat niet graag naar school gaat door slechte prestaties is echt geen pretje. Als je met de school in gesprek gaat en de leerkracht zover kan krijgen de lesstof op een andere manier aan jouw kind aan te bieden, zul je zien dat je kind beter presteert en weer met plezier naar school zal gaan. Het gedrag wordt beter omdat hij/zij het gevoel heeft begrepen te worden.Ook zijn er diverse boeken te verkrijgen die je meer inzicht verschaffen in de manier waarop je het beste uit je kind kunt halen. Dit soort boeken staan boordevol tips over beelddenken. Er zijn vele tips voor zowel ouders als leerkrachten over hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Reacties zijn gesloten.